Složení výboru OO Liberec: 

Davídek Vladimír – předseda
Špálová Věra – místopředseda

Antošová Lea – jednatel
Bönsch Tomáš – hospodář a pokladník
Moravec  Zdeněk – člen
Jindřiška Klimešová – člen

Revizní komise:
Dr. Jonáš Václav – předseda
Ondřej Kučina – člen
Jiří Melichar – náhradník

Vladimír Davídek – předseda OO ČSV Liberec